KompetencJAK, a poprawa komunikacji w rodzinie.

22 lutego 2024 przez KompetencJAK

Gra edukacyjna "KompetencJAK" może być świetnym narzędziem do poprawy komunikacji w rodzinie, gdy jest używana w odpowiedni sposób. Oto kilka sugestii, jak można wykorzystać tę grę w celu wzmocnienia więzi rodzinnych i poprawy komunikacji:

1. **Wspólne doświadczenie:** Grajcie razem jako rodzina. To wspólne doświadczenie może pomóc w budowaniu więzi i zwiększeniu zrozumienia między członkami rodziny.

2. **Otwarte rozmowy:** Po każdej rundzie gry, zachęcajcie do otwartych rozmów na temat tematów poruszonych podczas gry. Dzięki temu każdy członek rodziny może wyrazić swoje myśli, uczucia i doświadczenia.

3. **Empatia:** Grajcie z empatią, starając się zrozumieć punkt widzenia innych graczy. To może pomóc w budowaniu większego zrozumienia i szacunku wobec różnych perspektyw.

4. **Rozwój umiejętności interpersonalnych:** Gra KompetencJAK została stworzona w celu rozwijania kompetencji społecznych. Wykorzystajcie ją do praktyki umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji.

5. **Ustalanie celów:** Rozmawiajcie jako rodzina o celach, jakie chcielibyście osiągnąć w zakresie komunikacji i relacji rodzinnych. Grajcie regularnie, aby śledzić postępy w osiąganiu tych celów.

6. **Rotacja ról:** W trakcie gry zachęcajcie do rotacji ról, dzięki czemu każdy członek rodziny będzie miał szansę wykazać się różnymi umiejętnościami społecznymi i komunikacyjnymi.

7. **Kreatywność:** Korzystajcie z gry jako platformy do wyrażania kreatywności i nowatorskich pomysłów na poprawę komunikacji w rodzinie.

8. **Refleksja:** Po zakończeniu gry, zachęcajcie do refleksji nad tym, co się wydarzyło i jakie lekcje można wyciągnąć. To może pomóc w przemyśleniu i wdrożeniu pozytywnych zmian w codziennej komunikacji.

Pamiętaj, że kluczowym elementem jest otwarta i szanująca komunikacja. Gra KompetencJAK może być tylko narzędziem wspierającym, a prawdziwa zmiana zależy od zaangażowania i chęci każdego członka rodziny.